Danh Mục sản phẩm
  • image1
Dầu động cơ HD40 - HD50
Giá: Liên hệ

• Nhà sản xuất: Việt Nam
• Mã Sản Phẩm: DCHD40 - DCHD50

Mô tả:

*Dầu động cơ HD40 - HD50 là dầu động cơ xăng và động cơ diezen đư­ợc pha chế từ các loại dầu gốc có chỉ số độ nhớt cao và các phụ gia đa chức năng.
*Có khả năng tẩy rửa và phân tán cao.
*Chống mài mòn và ăn mòn tốt.                                                                     
*Khả năng chống oxy hoá cao, chống tạo cặn.                                                                   


BAO BÌ : 
*Phi sắt 200 Lít. 
*Can 18 Lít.
*Xô 18 Lít

Thông tin sản phẩm

CÔNG DỤNG:
*
Sử dụng tốt cho các loại động cơ xăng và động cơ diezen .                                                    
*Sử dụng tốt ở tất cả các điều kiện hoạt động của xe ô tô, xe du lịch, xe tải, máy phụ trợ, các tàu sông và tàu biển….              


CHỈ TIÊU KỸ THUẬT:

TT
CH TIÊU
CHT LƯỢNG
ĐVT
MC CHT LƯ­NG
PHƯ­ƠNG PHÁP TH
HD40 HD50
01 Độ nhớt động học ở 1000C cSt 15  ±  0.5 16,5 ± 0,5 ASTM-D445
02 Chỉ số độ nhớt   96 (min) 96 (min) ASTM-D2270
03 Nhiệt độ chớp cháy cháy cốc hở 00C 160 (min) 160 (min) ASTM-D92
04 Trị số kiềm tổng Mg KOH/g 2,4 (min) 2,4 (min) ASTM-D2896
 

Sản phẩm liên quan

Phone
+ 02438349151
chat
mail
huyphat2000@gmail.com
facebook
https://www.facebook.com/huyphat.ltd/
go top

Chat với HUY PHÁT