Kiến thức

Phân loại API

Phân loại chất lượng dầu động cơ theo API

Hiện nay , khái niệm về cấp chất lượng API đối với dầu động cơ ô-tô không còn là điều gì xa lạ đối với khách hàng và người sử dụng . Tuy nhiên có khá nhiều cách giải thích về hệ phân loại này làm cho vấn đề trở nên rối mù , khó hiểu . Bài viết này nhằm tìm cách đơn giản hoá vấn đề sao cho mọi người có thể hiểu được .

Phân loại API về cấp chất lượng dầu động cơ  trước hết là một hệ thống phân loại phổ biến được hầu hết khách hàng và các nhà sản xuất dầu trên thế giới chấp nhận. Bản chất vấn đề là :

1. Dầu động cơ xe ô tô được phân cấp chất lượng từ thấp đến cao bắt đầu theo thứ tự A,B,C,D,.....

2. Cách ký hiệu này tỏ ra là hợp lý bởi nó cho phép ký hiệu “mở”- nghĩa là : mỗi khi có một loại sản phẩm với mức chất lượng cao hơn người ta có thể gán cho nó một cấp chất lượng mới mà không phải mất công trong việc gọi tên dầu mới và định nghĩa lại về chất lượng đối với các dầu cũ . Ví dụ: Khi đã cho dầu có chất lượng thấp nhất là  cấp A thì tất nhiên dầu có cấp chất lượng cao hơn là B và khi đã xác định  có cấp chất lượng B thì dầu có mức chất lượng cao hơn B thì phải là dầu C theo một trình tự như vậy .

Còn nếu phân loại theo lối đóng- gọi loại A là nhất, B là nhì như kiểu phân loại hàng hoá thông thường thì mỗi khi có một sản phẩm mới ra đời với cấp chất lượng cao hơn người ta phải mất bao công sức để giải thích và định nghĩa lại . Thực tế này đã xảy ra đối với ngành dầu trên thế giới trước đây trong đó kể đến Hoa kỳ và Liên xô cũ Ví dụ gọi dầu có chất lượng cao thì họ gán cho chữ S  chất lượng thấp người ta gắn cho chữ L còn trung bình là chữ M ( tương ứng với super-low-medium ) dầu AC-10 và dầu có chất lượng cao hơn-có thêm phụ gia có ký hiệu AC-p 10.

3. Cách ký hiệu này tỏ ra rất thực dụng , khoa học và có tính pháp lý vì khi khách hàng đã biết dầu của mình sử dụng là loại A, B hoặc C , v.v...họ sẽ hình dung được một cách tương dối về chất lượng sản phẩm mà họ dùng mặc dù họ không có trong tay một phương tiện gì để kiểm tra nó . Bởi vì A,B,C,  v,v....không phải là do nhà ,sản xuất tự ý gán cho sản phẩm của mình mà phải căn cứ theo tiêu chuẩn qui định và được đânh giá bằng các máy móc thí nghiệm .

4. Cách ký hiệu cấp chất lượng theo API có tính chất thuyết phục bởi vì nó được hai tổ chức có uy tín và có liên quan mật thiêt đối với người sử dụng dầu . Đó là: ngành thương mại (comercial) dầu có ký hiệu chữ đầu là C và ngành dịch vụ ( service)-dầu có ký hiệu chữ đầu S .

Cũng thừa nhận việc phân cấp chất lượng theo A,B,C,....nhưng mức độ yêu cầu về các chỉ tiêu chất lượng cụ thể của từng ngành là có khác nhau . Nhìn chung, cùng có ký hiệu chất lượng với chữ cái như nhau ví dụ là dầu chất lượng C thì yêu cầu của ngành thương mại đăt ra là cao hơn lá phía các nhà cung cấp dịch vụ ( ví du: đòi hỏi về chất lượng dầu CC  cao hơn dầu SC ) . Điều này cũng tương tự  với một điều đã có từ trước đây là yêu cầu chất lượng đối với dầu dùng cho động cơ diêzen cao hơn đối với dầu dùng cho động cơ xăng ,

Phải chăng , từ đó người ta mới có ý kiến cho răng dầu  có ký hiệu mở đầu bằng chữ S là dầu dùng cho động cơ xăng, dầu ký hiệu mở đầu bằng chữ C là dầu dùng cho động cơ diêzen .

Việc sản xuất ra các loại dầu A,B,C,D....là do nhu cầu của thị trường ,là theo yêu cầu của ngành thương mại và dịch vụ , Người sản xuất phải tạo ra các sản phẩm mà chỉ tiêu chất lượng đáp ứng các chuẩn mực đã được nêu ra mới công bố rằng dầu đó thuộc loại  dầu nào A,B hay C hay gì khác nữa . Người sản xuất không được tuỳ tiện gán ghép cấp chất lượng cho dầu của mình làm ra   Đây là thuộc lĩnh vực uy tín của họ .

Cơ quan quản lý- nhà nước chỉ nên khuyến cáo mà không nên cấm đoán người sản xuất chỉ đước sản xuất dầu theo cấp chất lượng này hoặc khác . Lựa chọn cấp chất lượng sản phẩm là quyền của người tiêu dùng , phù hợp với nhu cầu đích thực của họ .

Nhà sản xuất dù đưa ra thị trường cấp dầu A là dầu có chất lượng thấp nhất đi nữa cũng là điều họ có thể làm . Điều không được phép là họ không được gán ghép cho một dầu sản xuất có chất lượng thấp với ký hiệu chất lượng cao hơn. Đó là việc lừa bịp , xâm phạm đến quyền lợi người tiêu dùng và tự huỷ hoại uy tín của chính mình .

Khi trên một hộp dầu có ghi phẩm cấp chất lượng , ví dụ :        SA,SB.SC,CA,CB có nghĩa là :

  • Theo phân loại của phía cung cấp dịch vụ dầu này thuộc nhóm dầu C nên ký hiệu là SC đồng thời đáp ứng yêu cầu về chất lượng của các dầu có phẩm cấp thấp hơn - dầu SA và SB.
  • Theo phân loại của ngành thương mại  thì chất lượng của dầu  này cũng đáp ứng yêu cầu của cấp dầu B_dầu CB đồng thời và hiển nhiên là thoả mãn yêu cầu của dầu CA .

Tại sao không ký hiệu vắn tắt hơn SB, CB cho tiện ?

Điều này chắc hẳn là nhà sản xuất muốn nhấn mạnh,muốn cụ thể hoá , để tránh tâm lý người tiêu dùng có phần e ngại khi dùng một loại dầu mà ký hiệu chất lượng không được nhắc đến y hệt như ca-ta-lô của hãng sản xuất xe máy đề cập đến.

Ngày nay , do tiến bộ kỹ thuật về công nghệ chế tạo động cơ mà khái niệm về sự “khắc nghiệt” trong điều kiện sử dụng dầu của động cơ xăng và động cơ điêzen đã thay đổi : không nhất thiết là độ khắc nghiệt trong điều kiện làm việc của dầu trong động cơ xăng là kém hơn trong động cơ diêzen .Vì vậy, nên chăng khái niệm nhóm dầu dùng cho động cơ xăng, nhóm dầu dùng cho động cơ điêzen cần được xếp lại , đưa vào sách tham khảo.

 

Công ty Huy Phát

tập trung phát triển những mặt hàng tiềm năng đang được khách hàng ưa chuộng như dầu thuỷ lực H32, H46, H68, dầu công nghiệp CN10, CN22, CN32, CN46, CN 68, CN100, Dầu gia công kim loại KL, Dầu bánh rãng HP-90EP, HP-140EP, Mỡ bôi trơn các loại...