Dầu bảo quản

Dầu bảo quản HP_945 ướt

CÔNG DỤNG

  • Bảo vệ các động cơ đốt trong khi đang được vận chuyển, lưu trữ  và lúc không hoạt động. Là chất bôi trơn tạm thời trước khi dừng hoạt động và hoạt động lại. Bảo vệ bên trong các hộp số và hộp truyền động. Bảo vệ các chi tiết sau gia công hoặc các chi tiết kim loại của máy móc, chống lại quá trình rỉ sét.
  • Thời gian bảo quản từ 3 đến 6 tháng.

ƯU ĐIỂM KỸ THUẬT

  • Dầu bảo quản HP_945 ướt đ­ược sản xuất từ dầu khoáng có chất l­ượng cao, có tính kháng oxy hoá cao.
  • Chống ăn mòn và mài mòn rất tốt.
  • Khả năng bôi trơn tốt.
  • Có độ nhớt thích hợp, đặc tính về nhiệt tốt.
  • Điểm chớp cháy cao và điểm bay hơi thấp sẽ giảm thiểu nguy cơ hoả hoạn khi sử dụng và lưu trữ.
STT CHỈ TIÊU CHẤT LƯỢNG ĐVT MỨC CHẤT LƯỢNG PHƯƠNG PHÁP THỬ
Dầu bảo quản HP_945 ướt
1 Độ nhớt động học ở 400C cSt 94 ASTM D 445
2 Độ nhớt động học ở 1000C cSt 10,9 ASTM D 445
3 Nhiệt độ chớp cháy cốc hở 0C > 200 ASTM D 92
4 Chỉ số độ nhớt   > 96 ASTM D 2270
5 Điểm đông đặc 0C - 18 ASTM D 97

Trên đây là các thông số kỹ thuật điển hình được chấp nhận trong sản xuất nhưng không phải là các thông số cố định. Sản phẩm có thể thay đổi để phù hợp với yêu cầu của khách hàng

SỨC KHOẺ VÀ AN TOÀN:
Dầu bảo quản HP-945  không gây nguy hại nào đáng kể cho sức khoẻ và an toàn khi sử dụng đúng tiêu chuẩn vệ sinh công nghiệp

Công ty Huy Phát

tập trung phát triển những mặt hàng tiềm năng đang được khách hàng ưa chuộng như dầu thuỷ lực H32, H46, H68, dầu công nghiệp CN10, CN22, CN32, CN46, CN 68, CN100, Dầu gia công kim loại KL, Dầu bánh rãng HP-90EP, HP-140EP, Mỡ bôi trơn các loại...