Dầu mỡ hãng khác

Dầu mỡ các hãng_1/10

                                                             DẦU MỠ CỦA MỘT SỐ HÃNG LỚN TRÊN THẾ GIỚI

No

Công dụng

TÊN - KÍ HIỆU

Hãng

1

Chất  bảo vệ bề mặt- chống gỉ Mobilarma rust preventive Mobil

2

Chất  bảo vệ bề mặt- chống gỉ Rustilo 646 Castrol

3

Chất  bảo vệ bề mặt- chống gỉ  chống ăn mòn hệ làm mát Donax C Shell

4

Chất bảo vệ bề mặt- chống gỉ Rustilo 160 ,1500,2500 Castrol

5

Chất bảo vệ bộ tản nhiệt Radiator Protector Mobil

6

Chất bảo vệ chống ăn mòn tạm thời Stemkor BP

7

Chất bảo vệ chống ăn mòn   cho thép tấm Stemkor R BP

8

Chất bảo vệ chống ăn mòn   cho thép tấm Stemkor X BP

9

Chất bảo vệ chống gỉ Shell Rustkote 943,945,947 Shell

10

Chất bảo vệ tạo màng bền Thermocote D, W BP

11

Chất bôi bề mặt đường hạ thủy cho tầu Launching Compound BP

12

Chất chống đông Antifreeze Castrol

13

Chất chống đông cho két làm mát Anti Freeze Mobil

14

Chất diệt khuẩn Aquicide 1000 BP

15

Chất làm mát bộ tản nhiệt Radiator Coolant BP

16

Chất làm sạch hệ thống tải nhiệt dầu Transclean 801 BP

17

Chất lỏng = Dầu    

18

Chất lỏng bay hơi , khử nước bề mặt Rustilo DWX 10,20,21,22,30,31,32,33 Castrol

19

Chất phân tán dầu nhiễm bẩn  trên biển 1100 X , 1100 WD BP

20

Chất phân tán dầu nhiễm bẩn  trên biển Enersperse 1100 , 1037 BP

21

Chất súc tráng  bộ tản nhiệt Radiator Flush Mobil

22

Chất súc tráng các te dầu Donax  F Shell

23

Chất tảy rửa bụi , dầu Klix Castrol

24

Chất tảy rửa làm sạch hệ thống System Cleaner BP

25

Chất tảy rửa và khử mỡ cho máy cắt gọt dùng nhũ Shell System Cleaner Shell

26

Dầu = Chất , chất lỏng    

27

Dầu bánh răng = dầu truyền động Enersyn  HTX,EPX BP

28

Dầu bánh răng Enersyn  SG, SG-XP BP

29

Dầu bánh răng Mobilgear 626,627,628,629,630,632,633,634,636 Mobil

30

Dầu bánh răng Macoma Oil R Shell

31

Dầu bánh răng Maleus Compound Shell

32

Dầu bánh răng Maleus Fluid Shell

33

Dầu bánh răng Omala 68 ,100,150,220,320,460,680 Shell

34

Dầu bánh răng Omala HD Shell

35

Dầu bánh răng Tivela Compound A Shell

36

Dầu bánh răng Tivela Oil Shell

37

Dầu bánh răng Tivela WA,WB Shell

38

Dầu bánh răng Turbo Oil T 32,46,68,100 Shell

39

Dầu bánh răng Valvata Oil J Shell

40

Dầu bánh răng chịu cực áp Omala 800 Shell

41

Dầu bánh răng chịu tải nặng Energol  GR XP 68,100,150,220,320?460,680,1000 BP

42

Dầu bánh răng đặc biệt Energol  GR-TW 320 BP

43

Dầu bánh răng hở Mobiltac A,C,D,E,F Mobil

44

Dầu bánh răng hở và cáp CB200,300SX Shell

45

Dầu bánh răng hở và cáp Malleus GL, TC2 Shell

46

Dầu bánh răng hở và cáp Shell Cardium Compound A,C,D,F,G,H Shell

47

Dầu bánh răng hở và thanh trượt Energol  BL-2 BP

48

Dầu bảo quản  - Chất bảo vệ ,dầu chống gỉ Protective Oil BP

49

Dầu bảo quản cưa xích Process Oil CL BP

50

Dầu bầu lọc khí đường sắt Energol  AF2 BP

51

Dầu biến thế Energol  JS,JSH BP

52

Dầu biến thế Energol  JSA BP

53

Dầu biến thế Trasfo BP

54

Dầu biến thế Transformer BS Caltex

55

Dầu biến thế Insularing Oil Castrol

56

Dầu biến thế Insulating BS 14B Castrol

57

Dầu biến thế Transfo 12 Elf

58

Dầu biến thế Univolt 42,62,64 Exxon

59

Dầu biến thế Transformer A Gulf

60

Dầu biến thế Transformer B Gulf

61

Dầu biến thế Transformer B30 Gulf

62

Dầu biến thế Mobilec 35 Mobil

63

Dầu biến thế Diala C Shell

64

Dầu biến thế Diala Oil A Shell

65

Dầu biến thế Diala Oil AX Shell

66

Dầu biến thế Diala Oil B Shell

67

Dầu biến thế Diala Oil BX Shell

68

Dầu biến thế Diala Oil D Shell

69

Dầu biến thế Diala Oil DX Shell

70

Dầu biến thế Diala Oil GX Shell

71

Dầu bôi trơn bộ phận có cao su Donax R Shell

72

Dầu bôi trơn đặc biệt , gốc glycol Glygoyle 11,22,30,80 Mobil

73

Dầu bôi trơn thông dụng Everyman Castrol

74

Dầu bơm chân không Energol  CS150 BP

75

Dầu bơm chân không Compressor VDL32 Caltex

76

Dầu bơm chân không Vacuum pump Caltex

77

Dầu bơm chân không Vacuum pump H Castrol

78

Dầu bơm chân không Vacuum pump Elf

79

Dầu bơm chân không Vacuum pump Exxon

80

Dầu bơm chân không Vacuum pump Gulf

81

Dầu bơm chân không Vacuum pump Mobil

82

Dầu bơm chân không Vacuum pump S136 Shell

83

Dầu bùn khoan Mud Oil BP

84

Dầu cáp Energol  WRP BP

85

Dầu cáp Carnea Oil 19,32,46,68,100,150 Shell

86

Dầu cáp Ensis Compound CB Shell

87

Dầu cáp Ensis Fluid Shell

88

Dầu cáp Maleus Fluid Shell

89

Dầu cáp Otina Compound C Shell

90

Dầu cáp và bánh răng hở Energol  GR3000-2 BP

91

Dầu cáp và bánh răng hở Grippa 336 Castrol

92

Dầu cáp và bánh răng hở Rustilo 553 Castrol

93

Dầu cắt gọt = Dầu gia công kim loại ,dầu tiện Bezora BP

94

Dầu cắt gọt Cilora BP

95

Dầu cắt gọt Coolant LM BP

96

Dầu cắt gọt Cutting Oil BP

97

Dầu cắt gọt Energol  CF-HL 32 BP

98

Dầu cắt gọt Hycool B5 BP

99

Dầu cắt gọt Sevora BP

100

Dầu cắt gọt Dromus Oil B hoặc BS Shell

Công ty Huy Phát

tập trung phát triển những mặt hàng tiềm năng đang được khách hàng ưa chuộng như dầu thuỷ lực H32, H46, H68, dầu công nghiệp CN10, CN22, CN32, CN46, CN 68, CN100, Dầu gia công kim loại KL, Dầu bánh rãng HP-90EP, HP-140EP, Mỡ bôi trơn các loại...