Dầu mỡ hãng khác

Dầu mỡ các hãng 2/10

                                                                    MỠ CỦA MỘT SỐ HÃNG LỚN TRÊN THẾ GIỚI

No

Công dụng

TÊN - KÍ HIỆU

Hãng

101

Dầu cắt gọt Garia Oil A,C,D,H,T Shell

102

Dầu cắt gọt Macron Oil A Shell

103

Dầu cắt gọt Macron Oil B4 Shell

104

Dầu cắt gọt Metalina Fluid GR or GC Shell

105

Dầu cắt gọt , chống tạo mùi Mobimet 406,424,427,826 Mobil

106

Dầu cắt gọt , nhũ Cutora BP

107

Dầu cắt gọt , nhũ Diatsol BP

108

Dầu cắt gọt , nhũ Energol  GF720 BP

109

Dầu cắt gọt , nhũ Fedaro 205 BP

110

Dầu cắt gọt , nhũ Mobimet 205, 220, Mobil

111

Dầu cắt gọt đa kim loại , mầu sang Mobimet 451,454,457 Mobil

112

Dầu cắt gọt gốc dầu mỏ Mobimet 24,25,26,27,29 Mobil

113

Dầu cắt gọt không pha nước Garia GX,BX,TC Shell

114

Dầu cắt gọt không pha nước Macron Oil GP,MX, Shell

115

Dầu cắt gọt không tạo nhũ Honilo 430,480,481 Castrol

116

Dầu cắt gọt không tạo nhũ Ilocut 152,154,156 Castrol

117

Dầu cắt gọt không tạo nhũ Ilocut 333A,534 Castrol

118

Dầu cắt gọt không tạo nhũ Ilocut 430,480A Castrol

119

Dầu cắt gọt không tạo nhũ Ilocut 603,606 Castrol

120

Dầu cắt gọt không tạo nhũ Ilocut155SC,170 Castrol

121

Dầu cắt gọt không tạo nhũ Lapping Fluid Castrol

122

Dầu cắt gọt không tạo nhũ Universal 430 Castrol

123

Dầu cắt gọt pha nước Luricool Blue,Yellow,White,Green Shell

124

Dầu cắt gọt tan Almasol NP Castrol

125

Dầu cắt gọt tan Clearedge E Castrol

126

Dầu cắt gọt tan Cooledge B1 Castrol

127

Dầu cắt gọt tan Superedge 4 , SW131B Castrol

128

Dầu cắt gọt tan Mobimet 120,140,150,170 Mobil

129

Dầu cắt gọt tan , bán tổng hợp EP Almaredge EP Castrol

130

Dầu cắt gọt tan , bán tổng hợp EP Clearedge EP284 Castrol

131

Dầu cắt gọt tan , bán tổng hợp EP Syntilo 500 Castrol

132

Dầu cắt gọt tan , bán tổng hợp Syntilo R Castrol

133

Dầu cắt gọt tan , nhũ Sovac 1535 Mobil

134

Dầu cắt gọt tan , tổng hợp Miracol 80 Castrol

135

Dầu cắt gọt tan , tổng hợp Syntilo 4,5,22,25 Castrol

136

Dầu cắt gọt tan , tốt nhất Superedge 7 Castrol

137

Dầu cắt gọt-doa Ilobroach II,IIG Castrol

138

Dầu cầu=Dầu truyền động    

139

Dầu cầu dao điện EDM Fluid 56 Mobil

140

Dầu cho ngành thép Ensis Fluid F hoặc G Shell

141

Dầu cho ngành thép Macoma Oil Shell

142

Dầu cho ngành thép Macoma Oil R Shell

143

Dầu cho ngành thép Morlina Oil Shell

144

Dầu cho ngành thép Omala 68 ,100,150,220,320,460,680 Shell

145

Dầu cho ngành thép Vitrea  9,22,32,46,68,100,220,320,460 Shell

146

Dầu cho ngành thép Vitrea Oil M Shell

147

Dầu cho vào nhiên liệu xe diesel mới chạy Running-In Compound BP

148

Dầu chống gỉ Ensis Engine Oil 20 Shell

149

Dầu chống gỉ Ensis Fluid G Shell

150

Dầu chống gỉ Ensis Oil N Shell

151

Dầu chống gỉ VPI 260 Shell

152

Dầu chống gỉ - dùng như nhiên liệu Calibration Fluid B- as Fuel Shell

153

Dầu chống gỉ, chống oxy hóa Energol  MA BP

154

Dầu chống nước DWF Castrol

155

Dầu chống sốt rét Anti-Malarial Oil(AMO) BP

156

Dầu công nghiệp Energol  JSP BP

157

Dầu công nghiệp Energol  JSV BP

158

Dầu công nghiệp Alcaid 68 Caltex

159

Dầu công nghiệp Aries 150 Caltex

160

Dầu công nghiệp Canopus 32 Caltex

161

Dầu công nghiệp Cetus 46 Caltex

162

Dầu công nghiệp Meropa 68,150,220,329,460,680,1000 Caltex

163

Dầu công nghiệp Rando 5, 10,22 Caltex

164

Dầu công nghiệp Rando HD22 ,22,46,68 ,100,150,220 Caltex

165

Dầu công nghiệp Regal G Caltex

166

Dầu công nghiệp Regal HD320 Caltex

167

Dầu công nghiệp Regal J Caltex

168

Dầu công nghiệp Regal KL Caltex

169

Dầu công nghiệp Regal R&O 32,46,68,100 Caltex

170

Dầu công nghiệp Spica 22 Caltex

171

Dầu công nghiệp Spindle A Caltex

172

Dầu công nghiệp Spindle B Caltex

173

Dầu công nghiệp Ursa P20 ,30,40,50 Caltex

174

Dầu công nghiệp Hyspin AWS32 ,46,68,100,150 Castrol

175

Dầu công nghiệp Magna SPX Castrol

176

Dầu công nghiệp Rando HD22 ,22,46,68 ,100,150,220 Castrol

177

Dầu công nghiệp Regal 22,46,68,100,150 Castrol

178

Dầu công nghiệp Hyspin VG 5,10,22 Castrol

179

Dầu công nghiệp Elfrima 46,68 Elf

180

Dầu công nghiệp Higliss 32,68 Elf

181

Dầu công nghiệp Moglia 32,68,220 Elf

182

Dầu công nghiệp Movixa 22,32,46,68,100,150,220,320 Elf

183

Dầu công nghiệp Olna 32,46,68,100,150 Elf

184

Dầu công nghiệp Reductelf 68 Elf

185

Dầu công nghiệp Reductelf SP 100,150,220,320,460,680,1000 Elf

186

Dầu công nghiệp Spinelf 5,10,22 Elf

187

Dầu công nghiệp Aquila  68,100,150,220 Exxon

188

Dầu công nghiệp Febis K 32,68,..,220 Exxon

189

Dầu công nghiệp Nuray 10,22,46,68,100,150,220,320 Exxon

190

Dầu công nghiệp Nuto HP 5,10,22,32,46,68,100,150,220,320 Exxon

191

Dầu công nghiệp Spartan EP46,68,100,150,220,320,460,680 Exxon

192

Dầu công nghiệp Teresso 32,46,68 Exxon

193

Dầu công nghiệp Harmony 220E , 320E Gulf

194

Dầu công nghiệp Harmony 5AW,10AW,22AW,32AW,…100AW Gulf

195

Dầu công nghiệp Lubr 68 Gulf

196

Dầu công nghiệp Lubr HD100,150,220,320,460,680 Gulf

197

Dầu công nghiệp Sigma 460 Gulf

198

Dầu công nghiệp Security 10,22,100,…,460 Gulf

199

Dầu công nghiệp Gulfway 22,32,46,68,100, Gulf

200

Dầu công nghiệp Harmony 22,32,46,100,150 Gulf

Công ty Huy Phát

tập trung phát triển những mặt hàng tiềm năng đang được khách hàng ưa chuộng như dầu thuỷ lực H32, H46, H68, dầu công nghiệp CN10, CN22, CN32, CN46, CN 68, CN100, Dầu gia công kim loại KL, Dầu bánh rãng HP-90EP, HP-140EP, Mỡ bôi trơn các loại...