Dầu mỡ hãng khác

Dầu mỡ các hãng_3/10

                                                             DẦU MỠ CỦA MỘT SỐ HÃNG LỚN TRÊN THẾ GIỚI

No

Công dụng

TÊN-KÍ HIỆU

Hãng

201

Dầu công nghiệp Cyrex CD Mobil

202

Dầu công nghiệp DTE 2,3,4,5,18,19,24,25,26 Mobil

203

Dầu công nghiệp Mobilec 34?37,44 Mobil

204

Dầu công nghiệp Rubrex  200,300,400, ..,900 Mobil

205

Dầu công nghiệp Rubrex Light Mobil

206

Dầu công nghiệp Vactra 1,2,4 Mobil

207

Dầu công nghiệp Vactra Heavy, Extra Heavy, BB,AA,HH Mobil

208

Dầu công nghiệp Vactra Light, Medium, Heavy Medium Mobil

209

Dầu công nghiệp Vacuoline AA , BB Mobil

210

Dầu công nghiệp Vacuoline Extra Heavy Mobil

211

Dầu công nghiệp Vacuoline Heavy Mobil

212

Dầu công nghiệp Vacuoline Heavy Medium Mobil

213

Dầu công nghiệp Vacuoline HH Mobil

214

Dầu công nghiệp Vacuoline Medium Mobil

215

Dầu công nghiệp Fiona 1500 Shell

216

Dầu công nghiệp Nassa 460,1000 Shell

217

Dầu công nghiệp Talpa G 68,100,150,220 Shell

218

Dầu công nghiệp Tellus C22,32,46,68,100,150 Shell

219

Dầu công nghiệp Telus R5,10,22 Shell

220

Dầu công nghiệp Telus S22,46,68,100 Shell

221

Dầu công nghiệp Tona 32,68,100,220 Shell

222

Dầu công nghiệp dệt Tona Oil B hoặc E Shell

223

Dầu công nghiệp dệt Vexilla Oil A,D,G,K Shell

224

Dầu công nghiệp dệt Energol  TX , TXN BP

225

Dầu công nghiệp dệt , in Energol  NT BP

226

Dầu cửa xe ô-tô Domestic Oil BP

227

Dầu dập tia lửa điện Honilo 401 Castrol

228

Dầu dập tia lửa điện SpeII Castrol

229

Dầu điện môi Dielectric BP

230

Dầu điện môi EDM Oil30 BP

231

Dầu diezen hàng hải , công suất cao, khắc nghiệt, dùng nhiên liệu lưu huỳnh cao . Mobilgard 570 Mobil

232

Dầu diezen hàng hải , tốc độ trung bình,cần khởi động nhanh . Mobilgard SHC 120 Mobil

233

Dầu diezen hàng hải dùng nhiên liệu kiềm cao Mobilgard 42 Mobil

234

Dầu động cơ 215 MX               Castrol

235

Dầu động cơ 215 MX Super  Castrol

236

Dầu động cơ Agip OMA MP35 ,450,570 Agip

237

Dầu động cơ Diesel Gamma Agip

238

Dầu động cơ Diesel Sigma Agip

239

Dầu động cơ F.1 Diesel Agip

240

Dầu động cơ F.1 Diesel Gamma30 , 40 Agip

241

Dầu động cơ F.1 Diesel Sigma 30 Agip

242

Dầu động cơ F.1 Marine mix Agip

243

Dầu động cơ F.1 Super Motor Oil Agip

244

Dầu động cơ Sint 2000 Agip

245

Dầu động cơ TPO 30,40 Agip

246

Dầu động cơ Unitractor Agip

247

Dầu động cơ BP Energol  CL-404 BP

248

Dầu động cơ Energol  CLO-50M BP

249

Dầu động cơ Energol  DL-MP30 ,40 BP

250

Dầu động cơ Energol  DS3-30 BP

251

Dầu động cơ Energol  DS3-40    BP

252

Dầu động cơ Energol  HD BP

253

Dầu động cơ Energol  IC-HF 253 ,254 ,303,304,404 BP

254

Dầu động cơ Energol  IC-MB 30 ,40 BP

255

Dầu động cơ Energol  IC-RG 40 BP

256

Dầu động cơ Outboard Special B BP

257

Dầu động cơ Super outboard MO BP

258

Dầu động cơ Super Viscostatic 10W/30 ; 10W/50 BP

259

Dầu động cơ Tractor Oil Universal BP

260

Dầu động cơ Visco 2000 BP

261

Dầu động cơ 215 MXD Castrol

262

Dầu động cơ 220 MX Castrol

263

Dầu động cơ 220 MX Super Castrol

264

Dầu động cơ 220 MXD Castrol

265

Dầu động cơ CRD-3 Castrol

266

Dầu động cơ CRI Castrol

267

Dầu động cơ Deusol CRB Castrol

268

Dầu động cơ Deusol RY40 Castrol

269

Dầu động cơ GTX2 Castrol

270

Dầu động cơ XL Castrol

271

Dầu động cơ Aquaglide Esso

272

Dầu động cơ Essolube D3 Esso

273

Dầu động cơ Essolube HD Esso

274

Dầu động cơ Essolube HDX Esso

275

Dầu động cơ Extra Esso

276

Dầu động cơ Extra 30 Esso

277

Dầu động cơ No2205  Oil Esso

278

Dầu động cơ No2209  Oil Esso

279

Dầu động cơ No2214  Oil Esso

280

Dầu động cơ Plus Motor oil Esso

281

Dầu động cơ RDS-81 oil Esso

282

Dầu động cơ RDS-81 oil Esso

283

Dầu động cơ Stamarine 30,40 Esso

284

Dầu động cơ Stamarine Extra 40 Esso

285

Dầu động cơ Stamarine Extra SR30,40 Esso

286

Dầu động cơ Tractorlube Unifarm Esso

287

Dầu động cơ Tro-Mar 30 Esso

288

Dầu động cơ Tro-Mar AS30 Esso

289

Dầu động cơ Tro-Mar HD30 Esso

290

Dầu động cơ Tro-Mar HD40 Esso

291

Dầu động cơ Tro-Mar S Esso

292

Dầu động cơ Tro-Mar SD30 ,40 Esso

293

Dầu động cơ Tro-Mar SR30,40 Esso

294

Dầu động cơ Tro-Mar SRX40 Esso

295

Dầu động cơ Tro-Mar SVX Esso

296

Dầu động cơ Uniflo Super Multigrade Esso

287

Dầu động cơ Extra Diesel Gulf

298

Dầu động cơ Gulflube HD Gulf

299

Dầu động cơ Gulflube HDB Gulf

300

Dầu động cơ Multi G Gulf

Công ty Huy Phát

tập trung phát triển những mặt hàng tiềm năng đang được khách hàng ưa chuộng như dầu thuỷ lực H32, H46, H68, dầu công nghiệp CN10, CN22, CN32, CN46, CN 68, CN100, Dầu gia công kim loại KL, Dầu bánh rãng HP-90EP, HP-140EP, Mỡ bôi trơn các loại...