Dầu mỡ hãng khác

Dầu mỡ các hãng_4/10

                                                           DẦU MỠ CỦA MỘT SỐ HÃNG LỚN TRÊN THẾ GIỚI

No

Công dụng

TÊN - KÍ HIỆU

Hãng

301

Dầu động cơ UNI G Gulf

302

Dầu động cơ Universal Gulf

303

Dầu động cơ Veritas AC30 Gulf

304

Dầu động cơ Veritas DPO40 Gulf

305

Dầu động cơ Veritas HD30,40 Gulf

306

Dầu động cơ Veritas PDO30 Gulf

307

Dầu động cơ Veritas SD30,40 Gulf

308

Dầu động cơ Veritas Select 30,40 Gulf

309

Dầu động cơ Veritas V 9 Gulf

310

Dầu động cơ Delvas 1100 Mobil

311

Dầu động cơ Delvas 1200 Mobil

312

Dầu động cơ Delvas 1300 Mobil

313

Dầu động cơ DTE Oil No3 Mobil

314

Dầu động cơ Mobigard 412 Mobil

315

Dầu động cơ Mobiland Universal Mobil

316

Dầu động cơ Mobilgard 324 ,424,445 ,493 ,570,593 Mobil

317

Dầu động cơ Mobioil HD Mobil

318

Dầu động cơ Special Mobil

319

Dầu động cơ TT Mobil

320

Dầu động cơ Melina 10W/30 Shell

321

Dầu động cơ Melina 15W/40 Shell

322

Dầu động cơ Sigma 40 Shell

323

Dầu động cơ Talpa 30 Shell

324

Dầu động cơ Tormus 40 Shell

325

Dầu động cơ X-100 Multigrade Shell

326

Dầu động cơ Delo 6000 PRR Texaco

327

Dầu động cơ Delo RR4000 Texaco

328

Dầu động cơ Doro 30 Texaco

329

Dầu động cơ Doro AR30 Texaco

330

Dầu động cơ Havoline Texaco

331

Dầu động cơ Havoline all temperature Texaco

332

Dầu động cơ Havoline Super Premium Texaco

333

Dầu động cơ Taro  Special Texaco

334

Dầu động cơ Taro DP30,40 Texaco

335

Dầu động cơ Taro Heavy Texaco

336

Dầu động cơ Universal tractor Texaco

337

Dầu động cơ Ursa  LA3 Texaco

338

Dầu động cơ Ursa Oil Extra duty Texaco

339

Dầu động cơ Ursa Oil LA330 , 340 Texaco

340

Dầu động cơ Ursa Oil Super3 Texaco

341

Dầu động cơ  diesen Diesel T Motor oil Shell

342

Dầu động cơ  diezen  cao tốc Agroma Oil Shell

343

Dầu động cơ  diezen  cao tốc Harvella Oil Shell

344

Dầu động cơ  diezen  cao tốc Myrina Oil Shell

345

Dầu động cơ  diezen  cao tốc Myrina TX Oil Shell

346

Dầu động cơ  diezen  cao tốc Myrina X Oil Shell

347

Dầu động cơ  diezen  cao tốc Rimula CT Oil Shell

348

Dầu động cơ  diezen  cao tốc Rimula HS Oil Shell

349

Dầu động cơ  diezen  cao tốc Rimula HSX Oil Shell

350

Dầu động cơ  diezen  cao tốc Rimula X Oil Shell

351

Dầu động cơ  diezen  cao tốc Rotella  Oil Shell

352

Dầu động cơ  diezen  cao tốc Rotella  SX Oil Shell

353

Dầu động cơ  diezen  cao tốc Rotella  TX Oil Shell

354

Dầu động cơ  diezen  cao tốc Rotella  X Oil Shell

355

Dầu động cơ  diezen  thấp tốc Alexia 40,50 Oil Shell

356

Dầu động cơ  diezen  thấp tốc Alexia D Oil Shell

357

Dầu động cơ  diezen  thấp tốc Alexia X Oil Shell

358

Dầu động cơ  diezen  thấp tốc Bela Oil Shell

359

Dầu động cơ  diezen  thấp tốc Cylinder Oil ( hai kỳ ) Shell

360

Dầu động cơ  diezen  thấp tốc Diloma Oil Shell

361

Dầu động cơ  diezen  thấp tốc Melina Oil 30,40 Shell

362

Dầu động cơ  diezen  thấp tốc Melina S Oil Shell

363

Dầu động cơ  diezen  trung tốc Argina S Oils Shell

364

Dầu động cơ  diezen  trung tốc Argina T30 , 40 Shell

365

Dầu động cơ  diezen  trung tốc Argina X Oils Shell

366

Dầu động cơ  diezen  trung tốc Caprinus H Oil Shell

367

Dầu động cơ  diezen  trung tốc Caprinus HP Oil Shell

368

Dầu động cơ  diezen  trung tốc Caprinus HPS Oil Shell

369

Dầu động cơ  diezen  trung tốc Caprinus HS Oil Shell

370

Dầu động cơ  diezen  trung tốc Caprinus HT Oil Shell

371

Dầu động cơ  diezen  trung tốc Caprinus HTD Oil Shell

372

Dầu động cơ  diezen  trung tốc Caprinus Oil Shell

373

Dầu động cơ  diezen  trung tốc Caprinus S Oil Shell

374

Dầu động cơ  diezen  trung tốc Gadinia 30 , 40 Shell

375

Dầu động cơ  diezen  trung tốc Melina Oil 30,40 Shell

376

Dầu động cơ  diezen  trung tốc , tầu hỏa Caprinus HD Oil Shell

377

Dầu động cơ  diezen  trung tốc, tầu hỏa Caprinus HPD Oil Shell

378

Dầu động cơ  diezen  trung tốc, tầu hỏa Rimula 30,40 Shell

379

Dầu động cơ  hai kỳ - xăng X-100 Moto Oil Shell

380

Dầu động cơ , hàng hải Marine Heavy Castrol

381

Dầu động cơ , hàng hải Outboard G Gulf

382

Dầu động cơ , hàng hải Outboard Super Mobil

383

Dầu động cơ , hệ tuần hoàn , dầu máy công cụ Energol  EM , EM-C BP

384

Dầu động cơ công nghiệp Energol  DS3 BP

385

Dầu động cơ công nghiệp Energol  IC-D BP

386

Dầu động cơ công nghiệp Energol  IC-DG BP

387

Dầu động cơ công nghiệp Energol  IC-G BP

388

Dầu động cơ công nghiệp Energol  IC-MB BP

389

Dầu động cơ công nghiệp Energol  IC-RG, IC-RH,IC-RT,IC-RA BP

390

Dầu động cơ công nghiệp Energol  OE BP

391

Dâu động cơ diezen Dieselmotive 488 Gulf

392

Dầu động cơ diezen Pegagus Diesel Engine oil 30 Mobil

393

Dầu động cơ diezen tầu biển , tảy rửa kém DTE No3 & No5 Mobil

394

Dầu động cơ diezen tầu biển ,động cơ con trượt , công suất lớn Mobilgard 300 Mobil

395

Dầu động cơ diezen tầu biển dung nhiên liệu S dưới 1,5% Mobilgard 12 Mobil

396

Dầu động cơ diezen tầu biển dung nhiên liệu S tới 2% Mobilgard 24 Mobil

397

Dầu động cơ hai kỳ F.1-2T Agip

398

Dầu động cơ hai kỳ 2T Low Smoke BP

399

Dầu động cơ hai kỳ Syn 2T BP

400

Dầu động cơ hai kỳ Two Stroke Oil BP

Công ty Huy Phát

tập trung phát triển những mặt hàng tiềm năng đang được khách hàng ưa chuộng như dầu thuỷ lực H32, H46, H68, dầu công nghiệp CN10, CN22, CN32, CN46, CN 68, CN100, Dầu gia công kim loại KL, Dầu bánh rãng HP-90EP, HP-140EP, Mỡ bôi trơn các loại...