Dầu mỡ hãng khác

Dầu mỡ các hãng_5/10

                                                             DẦU MỠ CỦA MỘT SỐ HÃNG LỚN TRÊN THẾ GIỚI

No

Công dụng

TÊN - KÍ HIỆU

Hãng

401

Dầu động cơ hai kỳ Self Mixing 2T Castrol

402

Dầu động cơ hai kỳ Super TT Castrol

403

Dầu động cơ hai kỳ 2T Esso

404

Dầu động cơ hai kỳ Two Stroke Gulf

405

Dầu động cơ hai kỳ 2T Two Strole Oil Shell

406

Dầu động cơ hai kỳ Super 2TX Two Strole Oil Shell

407

Dầu động cơ hai kỳ Super Motor 2T Shell

408

Dầu động cơ hai kỳ 2T Plus Motor Oil Texaco

409

Dầu động cơ hai kỳ - xe đua Sport R Shell

410

Dầu động cơ hai kỳ - xe đua Sport S Shell

411

Dầu động cơ hai kỳ - xe đua Sport SX Shell

412

Dầu động cơ hai kỳ- hàng hải Super outboard Castrol

413

Dầu động cơ hai kỳ- hàng hải Super Outboard Castrol

414

Dầu động cơ hai kỳ tầu biển Super Outboard Motor Oil Shell

415

Dầu động cơ hàng hải Castrol Marine RM/DZ Castrol

416

Dâu động cơ hàng hải Super outboard Shell

417

Dâu động cơ hàng hải Super outboard Texaco

418

Dầu động cơ hàng hải Castrol Marine S/D Z65 Castrol

419

Dầu động cơ hơi nước Carnea Oil 19,32,46,68,100,150 Shell

420

Dầu động cơ hơi nước Valvata Oil J Shell

421

Dầu động cơ khí ga HI- Base Oil Shell

422

Dầu động cơ khí ga Mysella  R,LA,MA Shell

423

Dầu động cơ khí ga Rotella  SX Oil Shell

424

Dầu động cơ khí ga Rotella  X Oil Shell

425

Dầu động cơ máy bay piston AV1 Mobil

427

Dầu động cơ nông nghiệp CC,SC Agricastrol Multiuse Castrol

428

Dầu động cơ nông nghiệp CD, SE Agricastrol MP Castrol

429

Dầu động cơ ô-tô Motor Oil HD Agip

430

Dầu động cơ ô-tô Energol  HD BP

431

Dầu động cơ ô-tô Racing BP

432

Dầu động cơ ô-tô Super 4T BP

433

Dầu động cơ ô-tô Super Corse BP

434

Dầu động cơ ô-tô Super HD BP

435

Dầu động cơ ô-tô Super Outboard Motor Oil BP

436

Dầu động cơ ô-tô Super V BP

437

Dầu động cơ ô-tô Vanellus 150 series ,200 series BP

438

Dầu động cơ ô-tô Vanellus C3 BP

439

Dầu động cơ ô-tô Vanellus C3 Extra BP

440

Dầu động cơ ô-tô Vanellus C3 Multigrade BP

441

Dầu động cơ ô-tô Vanellus M BP

442

Dầu động cơ ô-tô Visco 2000 Plus BP

443

Dầu động cơ ô-tô Visco 5000 BP

444

Dầu động cơ ô-tô Visco Diesel BP

445

Dầu động cơ ô-tô Visco Route BP

446

Dầu động cơ ô-tô Delvac 1110,1120 ,1130,1140,1150 Mobil

447

Dầu động cơ ô-tô Delvac 1210, 1220,1230,1240,1250 Mobil

448

Dầu động cơ ô-tô Delvac 1310,,1320,1330,1340,1350 Mobil

449

Dầu động cơ ô-tô Delvac super Mobil

450

Dầu động cơ ô-tô Mobilmix  TT Mobil

451

Dầu động cơ ô-tô Rally Formula Mobil

452

Dầu động cơ ô-tô Super Mobil

453

Dầu động cơ ô-tô Super XHP Mobil

454

Dầu động cơ ô-tô Synthetic Mobil

455

Dầu động cơ ô-tô CC,SC CRB Castrol

456

Dầu động cơ ô-tô CD,SD CRD Castrol

456

Dầu động cơ ô-tô CD,SE RX Super Castrol

457

Dầu động cơ ô-tô SC,CC HD Castrol

457

Dầu động cơ ô-tô SF,CC GTX Castrol

458

Dầu động cơ ô-tô, máy bay, tầu thuyền dùng nhiên liệu methanol , nitro metan, ete, paraphin M, MXD Castrol

459

Dầu động cơ tầu biển Energol  CL 155 , 404 , 856 , 1005 BP

460

Dầu động cơ tầu biển Energol  CLO 50M BP

461

Dầu động cơ tầu biển Energol  DL-MP BP

462

Dầu động cơ tầu biển Energol  DS3 BP

463

Dầu động cơ tầu biển Energol  IC-HF BP

464

Dầu động cơ tầu biển Energol  OE-HT30 BP

465

Dầu động cơ tầu biển Energol  OE-M30 BP

466

Dầu động cơ tầu biển Marine Heavy DR/MO Castrol

467

Dầu động cơ tầu biển Marine MPX30 Castrol

468

Dầu động cơ tầu biển Marine MPX40 Castrol

469

Dầu động cơ tuyếc bin khí máy bay Castrol aero 325,3C,,98,,580,5000,GT11 Castrol

470

Dầu động cơ xăng Helix Shell

471

Dầu động cơ xăng Quadro TX Motor Oil Shell

472

Dầu động cơ xăng Super Shell

473

Dầu động cơ xăng Super Plus Motor Oil Shell

474

Dầu động cơ xăng TMO Motor Oil Shell

475

Dầu dụng cụ khí nén Torcula 100 Shell

476

Dầu dụng cụ khí nén Torcula T32 Shell

477

Dầu đường sắt Maleus Fluids A and B Shell

478

Dầu gia công bằng tia lửa điện EDM Fluid 3 Shell

479

Dầu gia công kim loại –Dầu cât gọt    

480

Dầu giảm xóc Shock Absorber Oil BP

481

Dầu giảm xóc pit-tông Donax A Shell

482

Dầu hộp số công nghiệp Alfa SP68,100,150,220,320,460,680,1000 Castrol

483

Dầu hộp số công nghiệp Alfa ZN220,320 Castrol

484

Dầu hộp số máy tầu Outboard Gear Oil Medium Castrol

485

Dầu hộp số thủy lực TQ Castrol

486

Dầu hộp số thủy lực TQ Dexron II Castrol

487

Dầu hộp số thủy lực TQF Castrol

488

Dầu hộp số thủy lực ATF 210 , 220 Mobil

489

Dầu hộp số thủy lực nông nghiệp Agricastrol ATF Castrol

490

Dầu hộp số, ổ bi công nghiệp SHC624,626,627,629,630,632,634,636,639 Mobil

491

Dầu kéo cáp Wirol BP

492

Dầu kéo cáp kim loại khác sắt Forming Oil BP

493

Dầu khoan đá Castrol RD100 Castrol

494

Dầu khoan đá RD Oil Castrol

495

Dầu khoáng trắng Ondina Shell

496

Dầu khoáng trắng Risella Shell

497

Dầu khuôn bê tông Concrete Mould Oil CM BP

498

Dầu khuôn bê tông Tilmo 9 BP

499

Dầu máy bay phản lực JET Oil 254 (MIL-L-23699C) Mobil

500

Dầu máy bay phản lực JET Oil II (MIL-L-23699B) Mobil

Công ty Huy Phát

tập trung phát triển những mặt hàng tiềm năng đang được khách hàng ưa chuộng như dầu thuỷ lực H32, H46, H68, dầu công nghiệp CN10, CN22, CN32, CN46, CN 68, CN100, Dầu gia công kim loại KL, Dầu bánh rãng HP-90EP, HP-140EP, Mỡ bôi trơn các loại...