Dầu mỡ hãng khác

Dầu mỡ các hãng_6/10

DẦU MỠ CỦA MỘT SỐ HÃNG LỚN TRÊN THẾ GIỚI

No

Công dụng

TÊN - KÍ HIỆU

Hãng

501

Dầu máy cán nguội nhôm Energol  LM BP

502

Dầu máy cán nguội nhôm Energol  NR-A31 BP

503

Dầu máy chạy bằng khí nén Almo  1,3,525,527,529,532 Mobil

504

Dầu máy cuốn ( máy lốc ) Iloform TRS 40 Castrol

505

Dầu máy dập và ép Iloform PS158,BWS,PN224 Castrol

506

Dầu máy dùng khí nén Rock Drill Lubr. EPM Caltex

507

Dầu máy dùng khí nén Perfora 46,100 Elf

508

Dầu máy dùng khí nén Arox EP 32,100 Exxon

509

Dầu máy dùng khí nén Gulfstone 22,32,46,68,100, Gulf

510

Dầu máy dùng khí nén Carnea Oil 19,32,46,68,100,150 Shell

511

Dầu máy dùng khí nén Clavus 15,32,68,100 Shell

512

Dầu máy dùng khí nén Torcula Oil Shell

513

Dầu máy dùng khí nén , hơi nước , ổ bi , tuyếc bin , xích Algol 100 Caltex

514

Dầu máy dùng khí nén , hơi nước , ổ bi , tuyếc bin , xích Energol  EM 100 BP

515

Dầu máy dùng khí nén , hơi nước , ổ bi , tuyếc bin , xích Magna 10,22,32,46,68,100,150,220 Castrol

516

Dầu máy dùng khí nén , hơi nước , ổ bi , tuyếc bin , xích Movixa100 Elf

517

Dầu máy dùng khí nén , hơi nước , ổ bi , tuyếc bin , xích Coray  22,32,46,68,100,150 Exxon

518

Dầu máy dùng khí nén, hơi nước, ổ bi , tuyếc bin , xích Paragon 22,32,46,68,100,150 Gulf

519

Dầu máy dùng khí nén , hơi nước , ổ bi , tuyếc bin , xích Rubrex  600 Mobil

520

Dầu máy hơi nước, bánh răng Energol  AC 460 , 1000 BP

521

Dầu máy hơi nước , bánh răng Cresta  SHC Castrol

522

Dầu máy hơi nước, bánh răng Ophir Cylinder Caltex

523

Dầu máy hơi nước , bánh răng Sigma 1000 Gulf

524

Dầu máy hơi nước , bánh răng Extra Hecla Super Mobil

525

Dầu máy khoan đá ,máy dùng khí nén Energol  RD-E 32 , 100 BP

526

Dầu máy khoan ngoài khơi Mineral Oil S82 BP

527

Dầu máy làm việc nặng Energol  EM 22,32,46,68,100,150 BP

528

Dầu máy làm việc nặng Energol  EMC7 BP

529

Dầu máy lạnh Energol  GE-C BP

530

Dầu máy lạnh Enersyn  GCS 180 BP

531

Dầu máy lạnh Enersyn  LPS,LPS-PO BP

532

Dầu máy lạnh Icematic 44,66,99,266 ,299 Castrol

533

Dầu máy lạnh Eskimo 32,68 Gulf

534

Dầu máy lạnh Eskimo B ,C Gulf

535

Dầu máy lạnh Arctic 155,300, C, EF, L1, SHC226 Mobil

536

Dầu máy lạnh Gargoyle artic Extra Heavy,155,300 ID Mobil

537

Dầu máy lạnh Gargoyle artic Light, C , C Heavy Mobil

538

Dầu máy lạnh Clavus 15,32,68,100 Shell

539

Dầu máy lạnh Clavus G32,46,68 Shell

540

Dầu máy lạnh Refrigerater AS Shell

541

Dầu máy lạnh SD Refrigerator Shell

542

Dầu máy lạnh , máy dùng khí nén Barelf 55, 100 Elf

543

Dầu máy lạnh , máy dùng khí nén Energol  LPT 15,32,68,100 BP

544

Dầu máy lạnh , máy dùng khí nén Energol  LPT-F 32 ,68 BP

545

Dầu máy lạnh , máy dùng khí nén Energol  LPT-H 46 BP

546

Dầu máy lạnh , máy dùng khí nén Capella 15,68,100 Caltex

547

Dầu máy lạnh , máy dùng khí nén Capella WF32 , 46, 68 Caltex

548

Dầu máy lạnh , máy dùng khí nén Zerice 15,32,46,68 Exxon

549

Dầu máy lạnh , máy dùng khí nén Zerice S 32,46,68,100 Exxon

550

Dầu máy lạnh , tổng hợp Gargoyle artic SHC 224,226,228,230,234 Mobil

551

Dầu máy nén khí Energol  RC 68 ,100,150 BP

552

Dầu máy nén khí Energol  RC-R 68 ,100,150 BP

553

Dầu máy nén khí Enersyn  RC-S , RC , RX 100 BP

554

Dầu máy nén khí Compressor VDL 32,68,100,150 Caltex

555

Dầu máy nén khí Aircol PD 32,68,100,150 Castrol

556

Dầu máy nén khí Dacnis P 68,100,150 Elf

557

Dầu máy nén khí Politelis 22,32,46,58,100,150,220,320,460 Elf

558

Dầu máy nén khí Compressor 32,68 Exxon

559

Dầu máy nén khí Compressor LG150 Exxon

560

Dầu máy nén khí Compressor S100 Exxon

561

Dầu máy nén khí Compressor 100,150 Gulf

562

Dầu máy nén khí Compressor 32,68 Gulf

563

Dầu máy nén khí VDL 150 Mobil

564

Dầu máy nén khí Comptella Oil Shell

565

Dầu máy nén khí Corena  S Shell

566

Dầu máy nén khí Corena AP Shell

567

Dầu máy nén khí Corena AS Shell

568

Dầu máy nén khí Corena H 32,…,150 Shell

569

Dầu máy nén khí Corena Oil B Shell

570

Dầu máy nén khí Corena P Shell

571

Dầu máy nén khí Madrela Oil AS Shell

572

Dầu máy nén khí Madrela Oil E Shell

573

Dầu máy nén khí Madrela Oil G Shell

574

Dầu máy nén khí Madrela Oil GS Shell

575

Dầu máy nén khí Madrela Oil T Shell

576

Dầu máy nén khí Oil S.9925 Shell

577

Dầu máy nén khí Turbo Oil T 32,46,68,100 Shell

578

Dầu máy nén khí , tổng hợp Aircol SN Castrol

579

Dầu máy nén khí gốc “HC” tổng hợp Rarus SHC 926 Mobil

580

Dầu máy nén khí, gốc dầu mỏ Rarus 424,425,427,429 Mobil

581

Dầu máy nén khí, gốc dieste Rarus 824,826,827,829 Mobil

582

Dầu máy thực phẩm Cassida HF,GL,CR Shell

583

Dầu máy thực phẩm , bôi xích Cassida Chain Oil Shell

584

Dầu Napten khử sáp để chế biến  cao su Enerthene BP

585

Dầu nhà máy điện hạt nhân APL A ,B,C,D,E,F Shell

586

Dầu nhiều chất thơm để chế biến cao su Enerflex BP

587

Dầu nhiều chất thơm sử lý cao su , mực in Process Oil 160/95E BP

588

Dầu nhũ – cho ngành thép Dromus Oil B Shell

589

Dầu niêm cất hệ thủy lực máy bay Castrolaero 5540B Castrol

590

Dầu ổ bi Energol  HP BP

591

Dầu ổ bi Carnea Oil 19,32,46,68,100,150 Shell

592

Dầu ổ bi Macoma Oil R Shell

593

Dầu ổ bi Morlia Oil Shell

594

Dầu ổ bi Omala 68 ,100,150,220,320,460,680 Shell

595

Dầu ổ bi Vitrea  9,22,32,46,68,100,220,320,460 Shell

596

Dầu ổ bi Vitrea Oil M Shell

597

Dầu ổ bi , thanh trượt động cơ máy hơi nước Energol  ME-C220 BP

598

Dầu ổ bi , truyền động , xích Regal 22,46,68,100,150,220 Caltex

599

Dầu ổ bi , truyền động , xích Politelis 32,46 Elf

600

Dầu ổ bi , truyền động , xích Nuray 32 Exxon

Công ty Huy Phát

tập trung phát triển những mặt hàng tiềm năng đang được khách hàng ưa chuộng như dầu thuỷ lực H32, H46, H68, dầu công nghiệp CN10, CN22, CN32, CN46, CN 68, CN100, Dầu gia công kim loại KL, Dầu bánh rãng HP-90EP, HP-140EP, Mỡ bôi trơn các loại...