Dầu mỡ hãng khác

Dầu mỡ các hãng_7/10

DẦU MỠ CỦA MỘT SỐ HÃNG LỚN TRÊN THẾ GIỚI

No

Công dụng

TÊN-KÍ HIỆU

Hãng

601

Dầu ổ bi , truyền động , xích Security 32 Gulf

602

Dầu ổ bi , truyền động , xích Vacuoline Light Mobil

603

Dầu ổ bi máy công suất cao Energol  HP7 BP

604

Dầu ổ bi và bạc Magna Castrol

605

Dầu ổ lăn máy cán Energol  CSM150,320,460, BP

606

Dầu ổ lăn phẳng Carnea Oil 19,32,46,68,100,150 Shell

607

Dầu ổ lăn phẳng Morlina Oil Shell

608

Dầu ổ lăn phẳng Turbo Oil T 32,46,68,100 Shell

609

Dầu ổ lăn phẳng Vitrea  9,22,32,46,68,100,220,320,460 Shell

610

Dầu ổ lăn phẳng Vitrea Oil M Shell

611

Dầu ổ lăn phẳng ,công nghiệp dệt Tellus Oil 22 , 46 Shell

612

Dầu parafin  y dược Energol  WM BP

613

Dầu paraphin đã khử sáp để chế biến cao su Enerpar BP

614

Dầu paraphin y dược Enerpar M BP

615

Dầu phanh Brake Fluid BP

616

Dầu phanh Disc Brake Fluid BP

617

Dầu phanh Super Disc Brake BP

618

Dầu phanh Universal Brake Fluid Mobil

619

Dầu phanh , ly hợp thủy lực Donax B Shell

620

Dầu phanh , ly hợp thủy lực Donax HB Shell

621

Dầu phanh , ly hợp thủy lực Donax MB Shell

622

Dầu phanh , ly hợp thủy lực Donax YB = DOT 4 Shell

623

Dầu phanh DOT3 Brake Fluide Crimson Castrol

624

Dầu phanh DOT3 Brake Fluide Heavy Duty Castrol

625

Dầu phanh DOT3 Central System Hydraulic Fluid Castrol

626

Dầu phanh DOT3 & DOT4 Disk Brake Fluid Castrol

627

Dầu sản xuất mực in Ink Oil 1000S BP

628

Dầu sản xuất mực in Ink Oil 32M BP

629

Dầu Satxi , ổ bi của ôtô Retinax A Shell

630

Dầu Satxi , ổ bi của ôtô Retinax AM Shell

631

Dầu Satxi , ổ bi của ôtô Retinax AX Shell

632

Dầu Satxi , ổ bi của ôtô Retinax CD Shell

633

Dầu Satxi , ổ bi của ôtô Retinax DX Shell

634

Dầu Satxi , ổ bi của ôtô Retinax G Shell

635

Dầu Satxi , ổ bi của ôtô Retinax LX Shell

636

Dầu Satxi , ổ bi của ôtô Retinax MS Shell

637

Dầu Satxi , ổ bi của ôtô Retinax T Shell

638

Dầu súc tráng động cơ Flushing Oil BP

639

Dầu súc tráng động cơ Solven Flushing Oil Castrol

640

Dầu tải nhiệt Transcal LT BP

641

Dầu tải nhiệt Transcal N BP

642

Dầu tải nhiệt Transcal SA BP

643

Dầu tải nhiệt Thermia Oil,B,E Shell

644

Dầu thấm Penetrating Oil BP

645

Dầu thanh trượt Energol  GHL 22,32,46,68,100,150,220 BP

646

Dầu thanh trượt Maccurat D BP

647

Dầu thanh trượt Syncurat BP

648

Dầu thanh trượt Way lubricant 68 ,220 Caltex

649

Dầu thanh trượt Magna BD 68 Castrol

650

Dầu thanh trượt Magna CF220 Castrol

651

Dầu thanh trượt Magna GC 32 Castrol

652

Dầu thanh trượt Magna GC,BD,CF,BDX,CFX Castrol

653

Dầu thanh trượt Slideway 32,…, 220 Gulf

654

Dầu thanh trượt Tona S Shell

655

Dầu thanh trượt Tona T 32,68,100,220 Shell

656

Dầu thanh trượt  , đường dẫn Vactra Way Mobil

657

Dầu thủy lực Bartran BP

658

Dầu thủy lực Energol  HLP-D BP

659

Dầu thủy lực Energol  SHF-LT15 BP

660

Dầu thủy lực Hydraulic Oil BP

661

Dầu thủy lực Energol  CS 22 ,32,46,68,100 BP

662

Dầu thủy lực Energol  GHL 22,32,46,68,100,150,220 BP

663

Dầu thủy lực Energol  HLP 22,32,46,68,100 ,150,220,320 BP

664

Dầu thủy lực Energol  SHF 15,22,32,46,68,100 BP

665

Dầu thủy lực Rando HD22 ,22,46,68 ,100,150,220 Caltex

666

Dầu thủy lực Regal 22,46,68,100,150,220,680 Caltex

667

Dầu thủy lực Hyspin AWH Castrol

668

Dầu thủy lực Hyspin AWS Hydraulic Oil Castrol

669

Dầu thủy lực Rando 5, 10,22 Castrol

670

Dầu thủy lực Rando HD22 ,22,46,68 ,100,150,220 Castrol

671

Dầu thủy lực Rando HDAZ 32 Castrol

672

Dầu thủy lực Rando HDCZ Castrol

673

Dầu thủy lực Regal 22,46,68,100,150 Castrol

674

Dầu thủy lực Acantic 21,28,37,66,88 Elf

675

Dầu thủy lực Courtis 37 Elf

676

Dầu thủy lực Courtis 49 Elf

677

Dầu thủy lực Courtis 66 Elf

678

Dầu thủy lực Hydrelf 16 ,28,37,49 Elf

679

Dầu thủy lực Univis 46,68,100 Exxon

680

Dầu thủy lực Univis J32 Exxon

681

Dầu thủy lực Univis N42 Exxon

682

Dầu thủy lực Univis P42 Exxon

683

Dầu thủy lực Univis S13 Exxon

684

Dầu thủy lực Hyspin AWS 2,22,32 ,46,68, 100,150 Exxon

685

Dầu thủy lực Nuray 22,32,46,68,100 Exxon

686

Dầu thủy lực Harmony Gulf

687

Dầu thủy lực Harmony (40,43,48,54) AW Gulf

688

Dầu thủy lực Harmony 71 AW Gulf

689

Dầu thủy lực Hydraulic W Gulf

690

Dầu thủy lực Mechanism LP 38 Gulf

691

Dầu thủy lực Mechanism LP 42 Gulf

692

Dầu thủy lực Mechanism LP 47 Gulf

694

Dầu thủy lực Mechanism LP 52 Gulf

695

Dầu thủy lực Mechanism LP 62 Gulf

696

Dầu thủy lực Mechanism LP 72 Gulf

697

Dầu thủy lực Security 42,44,47,53,61 Gulf

698

Dầu thủy lực Aero HFC Mobil

699

Dầu thủy lực DTE   (11,13,15,16,18,19) M Mobil

700

Dầu thủy lực DTE 11,13,14,15,16,18,19,21,22,24,25,26,27 Mobil

Công ty Huy Phát

tập trung phát triển những mặt hàng tiềm năng đang được khách hàng ưa chuộng như dầu thuỷ lực H32, H46, H68, dầu công nghiệp CN10, CN22, CN32, CN46, CN 68, CN100, Dầu gia công kim loại KL, Dầu bánh rãng HP-90EP, HP-140EP, Mỡ bôi trơn các loại...