Dầu thủy lực

Dầu phanh ECK

CÔNG DỤNG

Dùng nạp vào hệ thống phanh dầu của ô tô

ƯU ĐIỂM KỸ THUẬT

Dầu phanh ECK được sản xuất từ dầu thầu dầu và dung môi , phụ gia nhập ngoại.

  • Có khả năng truyền thủy lực tốt.
  • Có tính bôi trơn, chống gỉ tốt.
  • Không gây trương nở cao su của hệ thống phanh

TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT VÀ PHƯ­ƠNG PHÁP THỬ

Stt

CHỈ TIÊU
CHÂT LƯỢNG

ĐVT

MỨC CHẤT LƯỢNG

PHƯƠNG PHÁP THỬ

01

Ngoại quan

-

Chất lỏng, mầu đỏ, đồng nhất, trong suốt

 Quan sát bằng mắt

02

Tỷ trọng ở 200C  

0,88-0,90

ASTM D 4052

03

Độ nhớt động học ở 500C

cSt

8,3-10,4

ASTM D 445
 04 Chỉ số a xit,  , không lớn hơn

mmg KOH/g

1,5

ASTM D 974
 05 Tỷ lệ trương các chi tiết làm kín bằng cao su của hệ thống phanh ở 200C sau 25 giờ ,không lớn hơn % khối lượng

1,5

TCN

Trên đây là các thông số kỹ thuật điển hình được chấp nhận trong sản xuất nhưng không phải là các thông số cố định. Sản phẩm có thể thay đổi để phù hợp với yêu cầu của khách hàng

CƠ SỐ ĐÓNG GÓI : 500 mL và 1000 mL
SỨC KHOẺ VÀ AN TOÀN: Dầu phanh ECK không gây nguy hại nào đáng kể cho sức khoẻ và an toàn khi sử dụng đúng tiêu chuẩn vệ sinh công nghiệp.

Công ty Huy Phát

tập trung phát triển những mặt hàng tiềm năng đang được khách hàng ưa chuộng như dầu thuỷ lực H32, H46, H68, dầu công nghiệp CN10, CN22, CN32, CN46, CN 68, CN100, Dầu gia công kim loại KL, Dầu bánh rãng HP-90EP, HP-140EP, Mỡ bôi trơn các loại...