Dầu thủy lực

Dầu phanh HP_DOT3

CÔNG DỤNG

Dùng nạp vào hệ thống phanh dầu của ô tô

ƯU ĐIỂM KỸ THUẬT

Dầu phanh HP_DOT3 được sản xuất từ dung môi  và phụ gia nhập ngoại.

  • Có khả năng truyền thủy lực tốt.
  • Có tính bôi trơn, chống gỉ tốt.
  • Không gây trương nở cao su của hệ thống phanh

TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT VÀ PHƯ­ƠNG PHÁP THỬ

Stt

CHỈ TIÊU
CHÂT LƯỢNG

ĐVT

MỨC CHẤT LƯỢNG

PHƯƠNG PHÁP THỬ

01

Ngoại quan

-

Chất lỏng, mầu vàng nhạt, đồng nhất, trong suốt

 Quan sát bằng mắt

02

Độ nhớt động học ở 500C

cSt

9,5±1

ASTM D 445

03

Tỷ trọng ở 200C  

1,10-1,15

ASTM D 4052
 04 Độ pH

độ

10±1

64TCN39
 05 Nhiệt độ sôi , không nhỏ hơn

0C

210

ASTM D 1120
 06 Nhiệt độ đông đặc , không lớn hơn

     0C

-10

ASTM D97

Trên đây là các thông số kỹ thuật điển hình đ­ược chấp nhận trong sản xuất nhưng không phải là các thông số cố định. Sản phẩm có thể thay đổi để phù hợp với yêu cầu của khách hàng

CƠ SỐ ĐÓNG GÓI : 500 mL và 1000 mL
SỨC KHOẺ VÀ AN TOÀN: Dầu phanh HP_DOT3 không gây nguy hại nào đáng kể cho sức khoẻ và an toàn khi sử dụng đúng tiêu chuẩn vệ sinh công nghiệp.

Công ty Huy Phát

tập trung phát triển những mặt hàng tiềm năng đang được khách hàng ưa chuộng như dầu thuỷ lực H32, H46, H68, dầu công nghiệp CN10, CN22, CN32, CN46, CN 68, CN100, Dầu gia công kim loại KL, Dầu bánh rãng HP-90EP, HP-140EP, Mỡ bôi trơn các loại...