THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN VIÊN KINH DOANH

CÔNG TY TNHH HUY PHÁT
Số: 01/2019/TB-NV
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh Phúc
                                                                                                                                                                      Hà Nội, ngày 14 tháng 10 năm 2019


THÔNG BÁO
Về việc thay đổi nhân viên kinh doanh
 
Kính gửi:  –    Qúy khách hàng
                  –    Qúy đối tác          
Công ty TNHH Huy Phát xin chân thành cảm ơn Quý khách hàng và Quý đối tác đã quan tâm và hợp tác với công ty chúng tôi trong thời gian vừa qua.
Nay, nhằm thuận tiện giao dịch, công ty TNHH Huy Phát  trân trọng thông báo đến Quý khách hàng và Quý đối tác
  • Ông: Dương Thanh Hà
  • Nguyên: Nhân viên kinh doanh công ty TNHH Huy Phát
đã chính thức nghỉ việc  và không còn trách nhiệm thực hiện các giao dịch trên danh nghĩa công ty TNHH Huy Phát kể từ ngày 12/10/2019.
Quý vị khách hàng và đối tác đang giao dịch các công việc liên quan đến Công ty TNHH Huy Phát vui lòng liên hệ trực tiếp với Công ty chúng tôi theo thông tin liên lạc sau:
CÔNG TY  TNHH  HUY PHÁT
Tel . (+84) 243.834.9151
Email : huyphat2000@gmail.com  Website : huyphatltd.com.vn
Người liên hệ : Mrs. Hương – 0904232831
Mọi giao dịch giữa Quý vị với ông Dương Thanh Hà dưới danh nghĩa Công ty TNHH Huy Phát kể từ ngày ban hành công văn này là không hợp pháp. Công ty TNHH Huy Phát không chịu trách nhiệm với mọi vấn đề liên quan.
Công ty TNHH Huy Phát trân trọng thông báo và cảm ơn Qúy khách hàng, Qúy đối tác đã tin tưởng và hợp tác../.
 
Nơi nhận:
  • Như trên;
  • Lưu VT./.
GIÁM ĐỐC
Phone
+ 02438349151
chat
mail
huyphat2000@gmail.com
facebook
https://www.facebook.com/huyphat.ltd/
go top

Chat với HUY PHÁT