Tuyển Dụng

TRƯỞNG PHÒNG QUẢN LÝ NHÓM BÁN HÀNG DẦU NHỜN CÔNG NGHIỆP

TRƯỞNG PHÒNG QUẢN LÝ NHÓM BÁN HÀNG DẦU NHỜN CÔNG NGHIỆP

  • time 27/11/2017
  • view 615
Tìm kiếm & phát triển khác hàng trong lĩnh vực dầu nhờn công nghiệp (Nhân viên kinh doanh dầu công nghiệp)
TRƯỞNG PHÒNG QUẢN LÝ NHÓM BÁN HÀNG DẦU NHỜN CÔNG NGHIỆP
Phone
+ 02438349151
chat
mail
huyphat2000@gmail.com
facebook
https://www.facebook.com/huyphat.ltd/
go top

Chat với HUY PHÁT